Tarım İşçileri Faaliyetleri

TARIMDA MEVSİMLİK ÇALIŞMAK SİGORTALI OLMAYA ENGEL DEĞİLDİR!

Ülkemizde kayıt dışı istihdam oranının sektörel bazda en yüksek oranda seyrettiği sektör tarım sektörüdür. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım sektöründe kayıt dışı istihdam oranı %80-85 aralığında seyretmektedir. Toplam istihdam içinde, tarım iş gücünün önemli bir kısmı kayıt dışı çalışmakta ve bu sektörde çalışan iş gücünün büyük bir kısmı sosyal güvenlikten yoksun kalmaktadır.

Tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın yüksek seyretmesinin önemli faktörlerinden bir tanesi gezici ve geçici olarak çalışan mevsimlik tarım işçileridir. Sektörde, tarımsal faaliyet ile uğraşan birçok aile, geçimini sağlayabilmek amacıyla daha fazla tarımsal iş olanağı bulunan yörelere gezici ve geçici işçi olarak gitmek durumunda kalmaktadır.

Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) kapsamında ülkemizde tarımsal hasadın ve mevsimlik işçilerin yoğunlukta olduğu 5 il belirlenmiş ve bu illerde bilgilendirme faaliyetleri planlanmıştır.

Mevsimlik tarım işçileri bilgilendirme faaliyeti;

  • 19-20-21 Eylül 2017 tarihlerinde Mersin ili Tarsus ve Akdeniz ilçelerinde,
  • 26-27 Eylül 2017 tarihlerinde Ankara ili Polatlı ilçesinde,
  • 16-17-18 Kasım 2017 tarihlerinde Şanlıurfa ili Harran ve Akçakale ilçelerinde,
  • 28-29-30 Kasım 2017 tarihlerinde Adıyaman ili Kâhta ve Merkez ilçelerinde,
  • 19-20-21 Aralık 2017 tarihlerinde Adana ili Çukurova ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetlerde toplamda 2.500 mevsimlik tarım işçisine sosyal güvenliğin önemi, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, tarım sigortalılığı ve genel sağlık sigortası konularında bilgilendirme yapılarak bilgilendirme broşürü, şapka ve çanta dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca faaliyet kapsamında hazırlanan bilgilendirme afişlerinin il genelinde tarımsal faaliyetin yoğun olduğu bölgelerdeki ilçe tarım müdürlükleri, sosyal güvenlik merkezleri, kaymakamlık ve muhtarlık gibi yerlerde dağıtımı ve asılması sağlanmıştır.

Mevsimlik Tarım İşçileri Broşürü