Mektup Faaliyeti

Kazançları eksik bildirilen kişiler ödenek ve yardımlardan yeteri kadar faydalanamazlar ve emekli olduklarında olması gerekenden daha düşük aylık almak durumunda kalırlar.

Eksik bildirimin önlenmesi kapsamında; doktor, mühendis, öğretmen, avukat gibi yüksek gelir elde ettiği bilinen kalifiye meslek gruplarındaki sigortalıların ücretlerini eksik bildirdiği düşünülen işverenlere bilgilendirici mektup gönderilerek işverenlere sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri anlatılacak ve diğer taraftan kazançlar gözden geçirilmiş olacaktır.

Mektup gönderilecek işyerlerinin belirlenmesinde meslek kodlarından yararlanılacaktır. “Meslek Kodu Uygulaması” ücretlerin eksik bildirilmesiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen bir uygulamadır. Bu uygulamaya göre işverenler çalıştırdıkları kişilerin meslek gruplarını ISCO-08 Meslek Sınıflandırma Sistemi standartlarına göre, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen meslek kodlarına göre girmektedir. Hali hazırda devam etmekte olan bu uygulama 01/07/2018 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olup, çalıştırdıkları kişilerin meslek kodunu bildirmeyen veya gerçeğe aykırı bildiren işverenlere idari para cezası uygulaması başlatılacaktır.