İlkokul Faaliyetleri

SOSYAL GÜVENLİK ÇOCUKLARIMIZA DA İYİ GELECEK!

Sosyal güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve
kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla oluşturulmuş Kayıtlı
İstihdamın Desteklenmesi Projesinin (KİDEP) 14 ana faaliyeti bulunmakta olup, kamuoyunun
her kesiminin bilgilendirilmesi projenin farkındalık artırma faaliyetleri açısından büyük önem
taşımaktadır.

Vatandaşların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında yeterli bilgiye sahip
olmamaları ve bunun bir hak olduğunu bilmemeleri kayıt dışı istihdamı artıran bir etkiye
sebep olmaktadır. Bu nedenle Kurum olarak her yaşa hitap etmek ve bilgi düzeyini artırmak
temel amaçlarımızdandır. Çocuklar ne kadar erken yaşta sigorta kavramını ve sigortalı
olmanın önemini kavrayabilirlerse gelecekte o kadar bilinçli bireyler olarak çalışma hayatına
girebileceklerdir.

Proje kapsamında planlanan bilgilendirme bilinçlendirme faaliyetlerinden bir tanesi de
ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanmış olan bilgilendirici materyallerin dağıtımı faaliyetidir.
Ülke genelinde 16 ilde 01/04/2018 – 31/05/2018 tarihleri aralığında belirlenecek okullarda
bulunan ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerine sosyal güvenliğin önemi, hak ve yükümlülükleri
anlatılarak öğrencilere hikâye kitabı, kumbara ve çanta dağıtılacaktır. Faaliyet kapsamında
işbirliği protokolü imzalanmış olan Milli Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa çalışılacak olup,
toplamda 50.000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir.

İndirilebilir Proje Kaynakları

Hikaye Kitabı-1

Hikaye Kitabı-2

İllerin Listesi

 • Amasya
 • Artvin
 • Hatay
 • Mardin
 • Niğde
 • Sinop
 • Van
 • Bartın
 • Ankara
 • Yalova
 • Afyon
 • Aydın
 • Nevşehir
 • Edirne
 • Bingöl
 • Tokat