Esnaflara Yönelik Faaliyetler

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTRACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİZ!

Ülkemizde kayıt dışı istihdam sadece işçiler için değil işverenler ve devlete için de büyük kayıplara sebep olan bir olgudur. Kayıt dışı çalışan vatandaşlar haklarını alamazken, işverenler haksız rekabet ile mücadele etmek zorunda kalır, sigortasız işçi çalıştıran işverenler büyük cezalarla karşılaşır ve birçok hibe, kredi ve teşviklerden yararlanamazlar. Diğer taraftan sosyal güvenlik açıklarının artması gelecek nesillerin sosyal güvenlik yüklerinin daha da artmasına sebep olur.

Bu nedenle, kayıt dışı istihdam sadece denetimle, ceza ile çözümlenemeyecek kadar önemli bir konudur. Denetim ve sonucunda uygulanan cezalar oldukça yüksek olduğundan bazı küçük işletmeleri mali açıdan zor durumlara düşürebilmektedir. Bugün bir işçinin bir yıl boyunca kayıt dışı çalıştırıldığının denetimle anlaşılması halinde bedeli 62 bin Türk Lirasına ulaşmaktadır. Hâlbuki bir işçi için ödenen bir yıllık prim tutarı 7 bin 800 Türk Lirasıdır. İşverenlerin yararlanacakları teşviklerle birlikte (kadın, genç, engelli çalıştırması, ar-ge faaliyetleri, bölgesel farklılıklar v.b.) bu tutar daha da düşmektedir.

İşletmelerin büyük bir kısmı sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerini muhasebecilerine yaptırmakta ve işverenler işçiler açısından hak ve yükümlülüklerini bilemediklerinden muhasebecilerini kontrol edememektedirler. Bu da işletmeler için mağduriyetlere, teşviklerden yararlanamamalarına sebep olmaktadır. Bu nedenle KİDEP Projesi kapsamında işverenlere sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerini, karşılaşabilecekleri idari para cezalarını ve özellikle yararlanabilecekleri prim indirimlerini anlatmak amacıyla esnaf bilgilendirme faaliyetleri planlanmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile işbirliği protokolü imzalanmış ve ortak “Esnaflar İçin Sosyal Güvenlik Rehberi” hazırlanmıştır. İşverenlerin işletme açtıklarında, işçi çalıştırdıklarında hangi yükümlülüklere sahip olduğu, belgelerini nasıl ve ne zaman vereceği, hangi indirimlerden yararlanabilecekleri konularında bilgiler içeren rehber toplantıya gelen tüm katılımcılara dağıtılmaktadır.

Sosyal güvenliğin önemini anlamak ve kişilerin sosyal güvenceye dâhil olmaları için yol göstermek devletin ödevidir ve paydaşların bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunu desteklemesi, daha sağlıklı ve huzurlu bir toplumun devamı için büyük önem arz etmektedir.

İndirilebilir Proje Kaynakları

esnaf-rehberi-kapak

Esnaf Rehberi

Etkinlik Takvimi

İl Tarih
İzmir 23.01.2018
Manisa 06.02.2018
Eskişehir 20.02.2018
Kayseri 06.03.2018
Rize 20.03.2018
Samsun 03.04.2018
Trabzon 17.04.2018
Ankara 08.05.2018
İstanbul