Din Görevlileri Faaliyetleri

KAYIT DIŞI İŞÇİ ÇALIŞTIRMAYIN, KUL HAKKI YEMEYİN!

Kayıt dışı çalışma vatandaşların güvencesiz çalışmalarına ve haklarını (iş kazası ödeneği, analık yardımı, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi) alamamalarına neden olan en büyük etkendir. Oysa güvencesiz çalışmak sağlıksız bir topluma sebep olur ve bunun önüne geçmek devletin görevlerinden biridir. Vatandaşların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve bunun bir hak olduğunu bilmemesi sigortasız çalışmaya zemin hazırlamakta bu da hak kayıplarına sebep olmaktadır.

Kayıt dışı istihdam sadece denetimle, ceza ile çözümlenemeyecek kadar önemli bir problem olduğundan ve birçok vatandaşı mağdur duruma düşürdüğünden toplumun, sivil toplum örgütlerinin ve tüm ilgili paydaşların ortak mücadelesini gerektirmektedir.

Bu nedenle birçok paydaşla ortak çakışmalar yaparak bilgilendirme ve bilinçlendirme yapıyoruz. KİDEP kapsamında toplum içinde güvenilir kabul edilen kanaat önderlerinden müftü, vaiz ve imamları bilgilendirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği protokolü imzaladık. Çünkü biliyoruz ki vaazlara kulak veren veya zor duruma düşüp aile irşat bürolarını arayan birçok vatandaş kanaat önderlerine güvenmekte onlardan bilgi almakta ve hayatlarına aldıkları bilgiler ile yön vermektedir. Sosyal güvenliğin önemini anlamak ve kişilerin sosyal güvenceye dâhil olmaları için yol göstermek devletin ödevidir ve paydaşların bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumunu desteklemesi, daha sağlıklı ve huzurlu bir toplumun devamı için büyük önem arz etmektedir.

İndirilebilir Proje Kaynakları

din-gorevlileri-rehber-kapak

Din Görevlileri Rehberi

din-gorevlileri-brosur-kapak

Din Görevlileri Broşürü

Etkinlik Takvimi

İl Tarih
İzmir 22.01.2018
Manisa 05.02.2018
Eskişehir 19.02.2018
Kayseri 05.03.2018
Rize 19.03.2018
Samsun 02.04.2018
Trabzon 16.04.2018
Ankara 07.05.2018
İstanbul