Detaylı Bilgi

1. GENEL HEDEF

Bu proje ile genel hedefimiz;

 • Kurumun denetimi verimli ve hızlı hale getirmek,
 • Farkındalık artırma faaliyetleri ile toplumun kayıt dışı çalışmanın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkıda bulunmak,
 • Gelecek nesilleri sosyal güvenliğin önemi konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktır.

2. PROJENİN TEMEL İLKELERİ

KİDEP Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerde, çalışma hayatını ilgilendiren temel bazı ilkelere özen gösterilecektir. Proje kapsamında görsel materyaller ile faaliyetlerin uygulanması sırasında şu ilkelere ayrıca dikkat edilecektir.

 • Çocuk işçiliğini önlenmesi,
 • Dezavantajlı grupların istihdamının desteklemesi,
 • Çalışma hayatında cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi,
 • İş sağlığı güvenliği kurallarına uyulması.

Proje kapsamında tüm paydaşlar ile ortak hareket edilecek ve tüm planlamalar paydaşların uygun olduğu, en fazla katılımcıya ulaşılabilecek dönemlerde gerçekleştirilecektir.

SGK Merkez ve İl Teşkilatı faaliyetlerin yürütülmesi konusunda ortak hareket edeceklerdir.

3. PROJE FAALİYETLERİ

Tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen proje iki ana bileşenden oluşmaktadır.

 • Rehberlik ve denetim faaliyetleri
 • Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Rehberlik ve Denetim Faaliyetleri

 • Risk Analizine Dayalı programlı Denetim
 • Ücretlerin eksik bildirim yapanlara mektup gönderilmesi
 • Denetimin Hızlı ve Verimli Olması İçin Teknolojik İmkânların Artırılması

Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları

 • Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Çalıştayı
 • Esnaflara Yönelik Farkındalık Seminerleri
 • Din Görevlilerine Yönelik Farkındalık Seminerleri
 • Lise Öğrencilerine Yönelik Bilgi Yarışması
 • “Sen Çek Kayda Geçsin” Ödüllü Kısa Film Yarışması
 • Mevsimlik Tarım İşçilerinin Bilgilendirilmesi
 • Kazanç Seviyesi Düşen Sigortalılara SMS Gönderilerek Bilgilendirilmesi
 • Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Tiyatro Gösterisi
 • Tiyatro Senaryosunun Hazırlanması İçin “Al Eline Kalemi Başlıyor Sosyal Güvenlik Serüveni” Konulu Ödüllü Hikâye Yarışması
 • İlkokul Öğrencilerine Yönelik Bilinçlendirme Faaliyetleri

4. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ

Projenin faaliyetlerini yürütmek amacıyla 4 farklı kurum ile İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Yapılacak olan ilkokul, ortaokul ve lise faaliyetleri ile din görevlilerinin bilgilendirilmesi, esnaf bilgilendirme toplantıları çalışmaların hepsi işbirliği protokolü imzalanan kuruluşlarca ortaklaşa yürütülmektedir.