Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hem bir hak hem de bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen sigortalı olmak, yani mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen sigortalı olarak çalıştırılmayı her zaman için işverenlerinden isteme ve bunun aksi durumlarda yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Kayıt Dışı İstihdam Nedir?

Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre üç türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur: Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi, çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi, sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesidir.

Çalışan hakları için detaylı bilgiye SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER AÇISINDAN İŞÇİ REHBERİ‘nden ulaşabilirsiniz.

SİGORTASIZ ÇALIŞIYORSAN, YOKSUN!